Галактеа
Денонощна погребална агенция в град Плевен

Хладилна камера за съхранение на покойници

       Денонощна траурна агенция Галактеа, разполага със специализирана хладилна камера за съхранение на покойници. Тя отговаря на всички нормативни изисквания.

 

       В камерата се поддържа постоянна ниска температура, за да може тялото да се запази за съответния период от време, до извършване на погребението.